Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) στις 24 Απριλίου 2012 και αφορά στο σχεδιασμό ενός σύγχρονου, καινοτόμου και βιοκλιματικού Σχολείου. Το σχολείο θα καλύψει τις ανάγκες του διεθνούς οργανισμού ENISA (European Network and Information Security Agency), ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο από το 2005.

Περισσότερα από 90 αρχιτεκτονικά γραφεία από όλο τον κόσμο έχουν ήδη εγγραφεί για να συμμετάσχουν στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές είναι η Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, ενώ η υποβολή των προτάσεων προγραμματίζεται για τις 16 Νοεμβρίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.seeh-competition.gr .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο, καθώς και ομάδες άλλων ειδικοτήτων που έχουν ως Εκπρόσωπο/Υπεύθυνο Ομάδας αρχιτέκτονα. Η συμμετοχή θα είναι ανώνυμη. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι τα αγγλικά. Το κόστος εγγραφής στο διαγωνισμό είναι 100€.

Διεθνής Κριτική Επιτροπή & Βραβεία

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: Ελισάβετ Απλακίδου (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος της ΟΣΚ ΑΕ), Ben Nakamura (αρχιτέκτων, Ιαπωνία, εκπρόσωπος της UIA), Νίκος Φιντικάκης (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος του ΤΕΕ), Ελένη Μάντζιου (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος του ΕΜΠ), Όλγα Παππά (αρχιτέκτων, εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ), Angela Brady (αρχιτέκτων, Μεγάλη Βρετανία, πρόεδρος της RIBA), Alastair Blyth (αρχιτέκτων, Μεγάλη Βρετανία, εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ), Peter Droege (αρχιτέκτων, Αυστραλία) και Françoise-Hélène Jourda (αρχιτέκτων, Γαλλία).

Η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τρία βραβεία και δύο εύφημες μνείες, στα οποία αντιστοιχούν οι παρακάτω αμοιβές: 1ο βραβείο 30.000€, 2ο βραβείο 20.000€, 3ο βραβείο 10.000€, δύο εύφημες μνείες από 5.000€ η κάθε μία.