Η χρυσή τομή μεταξύ της προστασίας των χρημάτων του φορολογούμενου και της απλούστευσης του γραφειοκρατικού κυκεώνα πρέπει να βρεθεί προκειμένου να εφαρμοστεί με επιτυχία το πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Γεωργίας της ΕΕ Lars Hoelgaard.

Στην πρόταση που κατέθεσε ο Lars Hoelgaard στην επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξηγεί πως το εν λόγω πρόγραμμα έγινε πέρυσι δεκτό με ενθουσιασμό, όμως σήμερα τα δύο τρίτα των κονδυλίων που είχαν προβλεφθεί παραμένουν αδιάθετα ενώ η παχυσαρκία πλήττει τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη.

Ο Hoelgaard τονίζει τη σημασία του προγράμματος τόσο για την άμεση ωφέλεια της αύξησης της κατανάλωσης φρούτων από τα παιδιά όσο και την πιο μακροπρόθεσμη της διατήρησης μιας τόσο καλής συνήθειας και όταν μεγαλώσουν. Σημείωσε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, καθώς κοντά στα παιδιά, περισσότερα φρούτα θα καταναλώνουν και οι γονείς τους και άλλα μέλη της οικογένειας τους.

Όμως, στο πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, το 2009 - 2010, μόλις 33 εκατομμύρια ευρώ από τα 90 εκατ. ευρώ, που είχαν προβλεφθεί εκταμιεύθηκαν, ενώ ορισμένα κράτη μέλη δεν συμμετέχουν γιατί δεν μπόρεσαν να καλύψουν το κόστος της εθνικής συγχρηματοδότησης.

Στη Γερμανία για παράδειγμα μόνο 16 κρατίδια εξέφρασαν ενδιαφέρον και τελικά μόνο τα 7 συμμετείχαν ακριβώς λόγω του προβλήματος της χρηματοδότησης. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα ήταν το γραφειοκρατικό βάρος στα κράτη μέλη για την αποτροπή ενδεχόμενης απάτης

Έτσι, εξήγησε ο Hoelgaard, πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της προστασίας των χρημάτων του φορολογούμενου και της απλούστευσης του γραφειοκρατικού κυκεώνα.

Τι γίνεται στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, στη χώρα μας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2010-201. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 18 Μαρτίου.

Ο φορέας ή οι φορείς εκτέλεσης αναλαμβάνουν την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία και διανομή προϊόντος (πορτοκάλι, μήλο, αγγουράκι και σταφίδα) και να τα διανείμουν μέχρι 10/6/2011 σε 1.542 σχολεία (δημοτικά δημόσια και ιδιωτικά) της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ως αντιστάθμισμα ο φορέας ή οι φορείς εκτέλεσης θα λάβουν το ποσό των 1.785.365,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η σχεδίαση/εκτύπωση της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, και η αποστολή της για ανάρτηση στα σχολεία, απαραίτητο μέτρο για τη
γνωστοποίηση στο κοινό ότι το σχέδιο υλοποιείται με χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κλειστός διαγωνισμός αφορά το συνολικό αριθμό των ατομικών συσκευασιών - μερίδες των τελικών προϊόντων που θα διανεμηθούν στα 1.542 σχολεία της περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και την σχεδίαση/εκτύπωση της αφίσας που θα διανεμηθεί στα σχολεία.