Εφιαλτικές συνθήκες περιγράφει μελέτη της Εθνικής, εφόσον επιστρέψουμε στην δραχμή : το νόμισμα θα υποτιμηθεί 65% σε ονομαστικούς όρους,  ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί πάνω από 30% και  ο δείκτης της ανεργίας ανεβαίνει στο 34%.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ένα ευρώ θα έφθανε στις 561 δραχμές, αν και κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια που και πως η αγορά θα διαμορφώσει την ισοτιμία.      

Η δημοσίευση της μελέτης από την  αρμόδια διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας είναι μια παρέμβαση με ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι η πρώτη εταιρεία της χώρας.      

Όπως γράφει ο επικεφαλής οικονομολόγος  κ. Παύλος Μυλωνάς το κατά κεφαλή εισόδημα του Έλληνα πολίτη θα μειωθεί κατά 55% σε ευρώ πλήττοντας περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους.

Ο πληθωρισμός τους 30% θα έχει ισχυρή ανοδική τάση καθώς θα ανατροφοδοτείται από αυξήσεις τιμών εισαγόμενων αγαθών.

Η Εθνική  τονίζει ότι το οικονομικό πρόγραμμα ι) εξασφαλίζει χρόνο  για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων με μείωση του χρέους ιι)  περιλαμβάνει άξονες μέτρων για διαρθρωτικές αλλαγές, χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Δείτε τη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας εδώ