Ξεκινά στις 5 το απόγευμα η Εσπερίδα με θέμα «Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια»  που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη συμμετοχή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΛΙΝΥΑΕ)», του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, του ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΕΠΙΘ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LOGISTICS ΚΡΗΤΗΣ.

Η Εσπερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδρίων του ΤΕΕ/ΤΑΚ, στην οδό Πρεβελάκη και Γρεβενών στο, Ηράκλειο, έχει στόχο να αποτελέσει σημείο συνάντησης μηχανικών, μελών του τεχνικού κόσμου, εργοδοτών αλλά και εργαζομένων που θα ήθελαν να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή απόψεων αλλά και την προβολή λύσεων. Ζητούμενο της εσπερίδας είναι η συμβολή στην ουσιαστική ενημέρωση των συμμετεχόντων με συμπυκνωμένο και σαφή τρόπο από επιστήμονες και τεχνικούς με μεγάλη εμπειρία στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή της εσπερίδας αποτελείται από τους:
• Πέτρο Ινιωτάκη, Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ-ΤΑΚ,
• Θεόδωρο Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του ΕΛΙΝΥΑΕ,
• Μιχάλη Γαλετάκη, Επίκουρο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης,
• Μιχάλη Μαραυγάκη, Προϊστάμενο του Σ.ΕΠ.Ε. Ηρακλείου, και
• Ιωάννη Ασπιρτάκη, Επιμελητή της Μ.Ε. ΤΕΕ-ΤΑΚ, Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, και καλούνται να την παρακολουθήσουν όλοι οι Μηχανικοί – μέλη του Τμήματος, αλλά και όσοι εμπλέκονται και τους αφορούν θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (εργοδότες, τεχνικοί, εργαζόμενοι).


Το πρόγραμμα της εσπερίδας, είναι το ακόλουθο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00 -17:15 Χαιρετισμοί-καλωσόρισμα
• Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης
• Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Συντονιστής: Η. Σπανάκης
17:15-17:30 Υποχρεώσεις των μηχανικών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Κατερίνα Καλογεράκη, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Σ.ΕΠ.Ε. Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου
Νίκη Γαροφαλάκη, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc, Σ.ΕΠ.Ε. Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης Ηρακλείου
17:30-17:45 Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων
Μιχάλης Γαλετάκης, Επίκουρος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
17:45-18:00 Επαγγελματικοί κίνδυνοι σε εγκαταστάσεις Ανανεωσ. Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ιωάννης Ασπιρτάκης, Διπλ. Μηχανολ. Μηχανικός, Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ
18:00-18:15 Επαγγελματικοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών
Θ.K. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Aναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
18:15-18:30 Διάλειμμα

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ Συντονιστής: Ι. Ασπιρτάκης
18:30-18:45 Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία. Ρόλος και δυνατότητες
Ιωάννης Σκουλατάκης, ΕΛΙΝΥΑΕ-Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης
18:45-19:00 Εκτίμηση χημικών κινδύνων στον πρωτογενή τομέα
Κων/νος Βροντάκης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας
19:00-19:15 Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρμογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ
Ηλίας Σπανάκης, Διπλ. Μηχ. Παραγ. & Διοικ., Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ
19:15-19:30 Ασφάλεια σε εγκαταστάσεις αποθηκών και logistics
Νεκτάριος Κανακαράκης, Πρόεδρος Εταιρείας Logistics Κρήτης (LAC)
19:30-20:00 Συζήτηση

Ολοκλήρωση εσπερίδας