Συνέδριο με θέμα "Εμψύχωση της Αγροτικής Ανάπτυξης – ένα νέο επάγγελμα;" θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη – Euracademy Association

σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια:

Ν. Κοπέρνικος, Πολωνία,

Βαλένσια, Ισπανία,

Ρόστοκ, Γερμανία

Επιστημών Φύσης, Εστονία

Μπαμπές-Μπολαγί (Babes-Bolayi), Ρουμανία

Σετζενί Ιστβάν (Széchenyi István), Ουγγαρία

ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων)

Το Συνέδριο επίσης διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός, Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης –ERASMUS.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι το υποκινήσει τη συζήτηση και τον προβληματισμό γύρω από την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και τους τρόπους «ενθάρρυνσης» και «διαμεσολάβησης» της ανάπτυξης αυτής, ώστε να είναι αποτελεσματική και να προέρχεται από τις ίδιες τις αγροτικές κοινωνίες και τους φορείς τους.