Στο τέλος Μαρτίου του 2012 δάνεια ύψους 44 δισ. ευρώ βρίσκονταν στο «κόκκινο», καθώς οι καθυστερήσεις ξεπέρασαν το 18% του συνόλου των δανείων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύει η Καθημερινή, στο τέλος Δεκεμβρίου 2011 τα δάνεια που εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών αντιστοιχούσαν στο 15,9% του συνόλου, που μεταφράζεται σε δάνεια 41,6 δισ. ευρώ τα οποία δεν πληρώνονται. Υπογραμμίζεται ότι πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρισκόταν στο 5%, που αντιστοιχούσε σε καθυστερήσεις ύψους 11,9%.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι η σημαντική επιδείνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το α΄ τρίμηνο σημειώθηκε παρά τη σχετική εκτόνωση της αβεβαιότητας μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνεργασίας του κ. Λ. Παπαδήμου.

Προσθέτουν ότι τον Μάιο αρχικά λόγω της προεκλογικής περιόδου και στη συνέχεια εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης και της μεγάλης αβεβαιότητας για την έκβαση της κρίσης τα πάντα έχουν παγώσει.