Το Υπολιμεναρχείο Ιεράπετρας ανακοινώνει στους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να ελλιμενίσουν το σκάφος τους εντός του λιμένα Ιεράπετρας ότι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση έως το τέλος του μήνα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις για σκάφη που έχουν ελλιμενιστεί και κατά το προηγούμενο έτος και είχαν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των αναλογούντων λιμενικών τελών.

Οι κενές θέσεις, που θα υπάρξουν, θα δοθούν στους νέους ενδιαφερόμενους με σειρά προτεραιότητας, που θα καθοριστεί από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της σχετικής αίτησης της υπηρεσίας.