Ο Υφυπουργός Βασίλης Κεγκέρογλου, με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Μινώα - Πεδιάδος δεσμεύτηκε ότι το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αρκαλοχωρίου θα αναβαθμιστεί (όπως είχε ζητήσει με επιστολή του, ο δήμαρχος Ζαχαρίας Καλογεράκης)


Επιπλέον, αλλαγές θα προκύψουν και στην λειτουργεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός

• Οι παροχές ασθενείας θα καταβάλλονται στους ασφαλισμένους μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών,

• το απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης θα καταργηθεί ως δικαιολογητικό για λήψη παροχών από τον ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΕΕ, καθώς και για νομιμοποίηση αλλοδαπών από τις Περιφέρειες. Οι υπηρεσίες αυτές θα αντλούν ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ιστορία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα ika.gr για την ασφάλισή τους. Σήμερα η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη από την εθνική διαδικτυακή πύλη ermis.gov.

• Οι εργοδότες, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο, θα καταβάλλουν υποχρεωτικά τις εισφορές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος.