Στα 2,5 ευρώ από 3,35 ευρώ μειώνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η Goldman Sachs σε έκθεσή της όπου διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση σε «neutral».

Ο οίκος σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της ΔΕΗ στο α' τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των εκτιμήσεων λόγω υψηλότερου κόστους αλλά και υψηλότερων φορολογικών συντελεστών.

Η GS μειώνει τις προβλέψεις της για τα μεγέθη της εταιρίας, με την εκτίμηση για EBITDA της ΔΕΗ να «κόβεται» κατά 10%, 17% και 9% στην περίοδο 2012-2014 ενώ η πρόβλεψη για τα κέρδη μειώνεται κατά 66%, 81% και 122% στο ίδιο διάστημα.