Η ανάπλαση του οικισμού Σταυροχωρίου του Δήμου Ιεράπετρας εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ΟΠΑΑΧ σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 400.000 ευρώ περίπου και προβλέπει η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Σταυροχωρίου.

«Πρόκειται για σημαντικό έργο που θα λειτουργήσει στη λογική της αποκατάστασης αλλά και της δημιουργίας υποδομών που θα αναβαθμίσουν τον οικισμό.

Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει εξαρχής βασικό στόχο να προχωρήσει σε βελτιώσεις των υποδομών σε όλους τους οικισμούς και στο πλαίσιο αυτό η ένταξη του έργου στο Σταυροχώρι υπηρετεί αυτή τη στόχευση. Είναι ένα σημαντικό έργο που θα αλλάξει θετικά την εικόνα του χωριού», δηλώνει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σήφης Αναστασάκης.

Το έργο

Συγκεκριμένα θα γίνει ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του οικισμού στη λογική επαναφοράς της στην παραδοσιακή της μορφή με απομάκρυνση άσχετων αισθητικά επεμβάσεων του σχετικά πρόσφατου παρελθόντος.

Το υφιστάμενο σιντριβάνι στο κέντρο της πλατείας θα απομειωθεί από πρόσφατες προσθήκες και θα επανέλθει στην αρχική του μορφή. Το δάπεδο της πλατείας θα πλακοστρωθεί από πλάκες τοπικής πέτρας και σε κάποια σημεία από κυβολίθους.

Επίσης, θα αναπλασθεί ο δημοτικός χώρος που βρίσκεται ανατολικά από το ναό της Αγ. Τριάδας. Σήμερα ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος και απλά ένα τμήμα του λειτουργεί σαν «παιδική χαρά».

Θα δημιουργηθεί ένας χώρος δύο επιπέδων που θα πλακοστρωθεί με φυσικές τοπικές πλάκες, περιμετρικά θα κατασκευασθεί τοίχος από λιθοδομή στη στέψη του οποίου όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά από το δρόμο θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα για προστασία των πολιτών.

Ο δρόμος που περνάει ανάμεσα από το χώρο ανάπλασης και τμήμα τάφρου αποστράγγισης θα στρωθεί με κυβολίθους και θα τοποθετηθεί κατά μήκος του ορίου της τάφρου προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Η τάφρος θα σκεπαστεί από πλάκες σκυροδέματος που θα επενδυθούν με φυσικές πλάκες.

Τα υφιστάμενα δένδρα στο χώρο δε θα πειραχθούν.

Ακόμα με το έργο θα γίνει αναβάθμιση του περιβόλου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σταυροχωρίου με επίστρωση του δαπέδου από πλάκες πεζοδρομίου και βελτίωση του τοίχου περίφραξης, ώστε ο χώρος να μπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Και τέλος, οι δρόμοι και τα σοκάκια του θα πλακοστρωθούν αφού πρώτα εξαλειφθούν οι ανωμαλίες του υποβάθρου.

Στις διαδρομές που διέρχονται αυτοκίνητα θα τοποθετηθούν κυβόλιθοι ενώ στις υπόλοιπες πλάκες από τοπική πέτρα. Στους κλιμακωτούς δρόμους θα γίνει βελτίωση της βατότητας με κατασκευή νέων ή κατάργηση υφισταμένων σκαλοπατιών.

Σκοπός της επέμβασης εκτός από την αισθητική αναβάθμιση είναι και η βελτίωση της ασφάλειας που παρέχουν τα δάπεδα στον πολίτη με εξάλειψη ολισθηρών σημείων κλπ.