Περίπου 550 ιδιοκτήτες ακινήτων στη Βρετανία και 23.500 φορολογούμενοι που εισπράττουν τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό, μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας, προκειμένου να γίνει έλεγχος για το αν έχουν, παράλληλα, ληξιπρόθεσμα χρέη.