Ανακοίνωση με την οποία γίνονται γνωστές οι ακτές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στις οποίες απαγορεύεται η κολύμβηση εξεδόθει από την Αντιπεριφέρεια.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κας Μαρίας Λιονή απαγορεύεται η  κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των παρακάτω ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και συγκεκριμένα στις περιοχές που ορίζονται με βάση το άρθρο 5 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης, δηλαδή:

1)Στα λιμάνια, αγκυροβόλια πλοίων-μαρίνες Ρεθύμνου, Πανόρμου, Μπαλί, Αγίας Γαλήνης, Πλακιά.

2)Διακόσια (200) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής αγωγών λυμάτων των εξής περιοχών:

•οικισμού Αγίας Γαλήνης Δήμου Αγ. Βασιλείου

•οικισμού Πλακιά Δήμου Αγ. Βασιλείου

•οικισμού Μπαλί Δήμου Μυλοποτάμου

•οικισμού Πανόρμου Δήμου Μυλοποτάμου

•Δήμου Ρεθύμνου στη θέση «Μύτη Γρύντα» Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνου

3)Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής εξόδου Βιολογικών Καθαρισμών.

4)Διακόσια ( 200 ) μέτρα εκατέρωθεν εκβολής ποταμών.

Επιτρέπεται η  κολύμβηση σε όλες τις ακτές που βρίσκονται στο Κρητικό και Λιβυκό Πέλαγος και δεν αναφέρονται στις παραπάνω απαγορευμένες περιοχές.

Στις περιοχές όπου απαγορεύεται η κολύμβηση να τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη «Νερά ακατάλληλα για κολύμβηση» με τη φροντίδα των αρμόδιων φορέων (Ο.Τ.Α., Λιμενικών Ταμείων) και με την επίβλεψη των Λιμενικών Αρχών.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης θα διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα δειγματοληψίες και θα εκδίδει, εκ νέου Απόφαση Χαρακτηρισμού Ακτών Κολύμβησης  της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.