Τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας με αφορμή το προτεινόμενο σχέδιο του οργανισμού λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, εκθέτει με σχετικής της επιστολή προς τον υπουργό υγείας η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή.

Στο πλήρες κείμενο της η κ.Λιονή αναφέρει:

"Με αφορμή τον προτεινόμενο Οργανισμό λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, που πρόσφατα αποστείλατε στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Περιφερειακής μας Ενότητας για τροποποιήσεις θα ήθελα να σας εκφράσω την αναστάτωση και αγανάκτηση, που έχει προκαλέσει το εν λόγω σχέδιο όχι μόνο στο προσωπικό του Νοσοκομείου και τους ασθενείς, αλλά σε σύσσωμη την τοπική κοινωνία.

Μελετώντας το σχέδιο, που αποστείλατε, και μετά από συνεννόηση και με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η αναμόρφωση του μοναδικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Ρεθύμνου χαρακτηρίζεται από πληθώρα παραλείψεων και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία περικοπές.

Μεταξύ άλλων, ενώ βάσει της με αριθμ. Υ4α.οικ26347 απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 835/19-3-2012 τ. Β’) η δυναμικότητα του Νοσοκομείου Ρε-θύμνου ορίζεται σε 220 κλίνες, στο σχέδιο αναφέρεται δυναμικότητα 200 μόνο κλινών. Επιπλέον Κλινικές, με σχεδόν 100% πληρότητα, όπως η Πνευμονολογική, αλλά και άλλες Κλινικές (Ψυχιατρική) και Τμήματα (ΩΡΛ) δεν αναφέρονται καν στο σχέδιο. Αξίζει επίσης να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο μειωμένο αριθμό γιατρών της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (από πέντε σε τρεις), που προβλέπει το σχέδιο, δεδομένου ότι μετά το κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής «Ασκληπιός», που εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό νεφροπαθών, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου προστέθηκε και τρίτη βάρδια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, μετά από συνεννόηση της Ιατρικής, της Διοικητικής, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του Επιστημονικού Συμβουλίου, σας έχει ήδη αποστείλει τις προτάσεις της για την τροποποίηση του σχεδίου του Οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου (σας επισυνάπτονται), τις οποίες συμμεριζόμαστε πλήρως και κρίνουμε καθόλα αναγκαίες και επιβεβλημένες.

Είναι αδιανόητο η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης με πληθυσμό 85.000 περίπου κατοί-κων, με αυξημένη τουριστική κίνηση και με δύσκολη πρόσβαση σε Ηράκλειο και Χανιά, λόγω ΒΟΑΚ, να διαθέτει ένα Νοσοκομείο, του οποίου οι Κλινικές είναι κατά πολύ λιγότερες, από το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, το οποίο μαζί με άλλα τρία Νοσηλευτικά Ιδρύματα, εξυπηρετεί μια Περιφερειακή Ενότητα 10.000 λιγότερων κατοίκων σε σύγκριση με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Παρακαλούμε να γίνουν εκ μέρους σας  οι απαραίτητες ενέργειες, και  να υλοποιηθούν οι τροποποιήσεις, που προτείνει η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ώστε αυτό να αποκτήσει έναν Οργανισμό λειτουργίας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του,  αντάξιο παράλληλα ενός ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στους Ρεθεμνιώτες πολίτες."