Τρία νέα έργα υποδομής, που αφορούν το Δήμο Σητείας εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στο Ε.Π.Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 από τα συνολικά δεκάεξι έργα συνολικού προϋπολογισμού 27.074.823,51 ευρώ που αφορούν στη Κρήτη.

Τα έργα αυτά εντάσσονται στον τομέα της διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων στον τομέα της Βιοποικιλότητας και στον τομέα των Κοινωνικών Υποδομών.

Από τα έργα αυτά τα παρακάτω αφορούν το Δήμο Σητείας :

- Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων του Δήμου Σητείας εντός περιοχής NATURA 2000, προϋπολογισμού 146.542,20 Ευρώ.

- Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Χαμεζίου και Μαρωνιάς Δήμου Σητείας, ΔΕΥΑ Σητείας προϋπολογισμού 220.377,17 και 194.301,04 αντίστοιχα.