Κόκκινη κάρτα στην συνέχεια του ΕΣΠΑ μετά το 2014 κινδυνεύει να πάρει η Κρήτη μαζί με άλλες 9 ακόμα περιφέρειες, καθώς θεωρούνται πλούσιες!

Το πρόβλημα ήρθε από τη στατιστική
Το πρόβλημα προέκυψε λόγω «απογραφής» στο περιφερειακό ΑΕΠ που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεξάρτητη πλέον στατιστική αρχή.

Επανεξέτασε τα έτη 2000-2008 και αποφάνθηκε ότι η Αττική είναι πιο φτωχή απ' ό,τι πιστεύαμε και πολλές άλλες περιφέρειες πρέπει να λάβουν τον «πλούτο» της στον υπολογισμό του ΑΕΠ, του κριτηρίου διανομής των κονδυλίων της Ε.Ε.

Ορόσημο είναι το 75% του μέσου όρου της Ε.Ε. Όποια περιφέρεια έχει χαμηλότερο εισόδημα, επιδοτείται. Οι πιο εύρωστες «εξαιρούνται», ενώ οι «ενδιάμεσες» μπαίνουν σε μεταβατικό στάδιο.

Η Κρήτη, ύστερα από την τεχνητή μεταφορά πλούτου από την Αθήνα, έχει σήμερα εισόδημα ίσο με το 94% του μέσου κοινοτικού (84% προηγουμένως), ποσοστό που την αποκλείει από χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή θα κάνει οξύτερη την ήδη μεγάλη ανεπάρκεια των 20,46 δισ. ευρώ που διασφαλίστηκαν προς διανομή την περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ).

Ήδη δεν επαρκούν για να τονώσουν την ελληνική αγορά της αρνητικής ρευστότητας και του συνεχούς πετσοκόμματος των δημοσίων επενδύσεων (ως εύκολη λύση για να καλυφθούν άλλες «τρύπες» του προϋπολογισμού).