Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο ΟΤΕ στην ετήσια πανευρωπαϊκή κατάταξη Extel Europe 2012, την εγκυρότερη διαδικασία αξιολόγησης των εταιρειών και επαγγελματιών στον χώρο των επενδυτικών σχέσεων.

Ο ΟΤΕ ψηφίστηκε από τους διεθνείς επενδυτές ως η καλύτερη Ελληνική εταιρεία στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων, ο Γενικός Δ/ντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου, κ. Kevin Copp, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος CFO για Επενδυτικές Σχέσεις, και ο Διευθυντής Σχέσεων με Μετόχους, κ. Δημήτρης Τζελέπης, ως ο καλύτερος Investor Relations Professional στην Ελλάδα.

Η ετήσια κατάταξη του Extel, θεωρείται παγκοσμίως η μεγαλύτερη, εγκυρότερη και πιο αδιάβλητη μέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης στον τομέα του Investor Relations, αφού σε αυτήν ψηφίζουν περισσότεροι από 14.000 επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων (αναλυτές, επενδυτικές τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές), εξασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης.