Το «πράσινο φως» για την είσοδο ιδιωτών στα δίκτυα της ΔΕΗ, μέσω της πώλησης μειοψηφικών πακέτων στις νέες θυγατρικές που δημιουργούνται για τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στη σωρεία των νέων οργάνων και φορέων που θα συσταθούν για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δίνει το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση του τρίτου ενεργειακού πακέτου στο εθνικό δίκαιο, που παρουσίασε χθες η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, στο υπουργικό συμβούλιο.

Οι ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρισμού αποτελούν το ένα από τα τέσσερα κεφάλαια του νομοσχεδίου που αφορούν στην αναβάθμιση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και στην προστασία των καταναλωτών.

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δημιουργείται η 100% θυγατρική της ΔΕΗ με την επωνυμία ΑΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., στην οποία μεταβιβάζεται ο κλάδος μεταφοράς ηλεκτρισμού της ΔΕΗ και όλο το προσωπικό που σχετίζεται με αυτόν. Ο ΑΔΕΣΜΗΕ θα έχει την κυριότητα, τη συντήρηση, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς (δίκτυα κ.λπ.). Προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης μειοψηφικού ή μειοψηφικών πακέτων μετοχών του ΑΔΕΣΜΗΕ σε τρίτους, με την προϋπόθεση ότι αυτοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από συμφέροντα ή δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Στον ΑΔΕΣΜΗΕ θα μεταφερθούν επίσης τα τμήματα και το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ που ασχολούνται με τη συντήρηση, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς.

Ο ΔΕΣΜΗΕ μεταξελίσσεται σε Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον ΛΑΓΗΕ. Το 49% των μετοχών του ΔΕΣΜΗΕ που κατείχε η ΔΕΗ μεταβιβάζεται στο Δημόσιο, το οποίο αποκτά έτσι το 100%, αλλά στη συνέχεια θα μπορεί να πουλήσει σε τρίτους μειοψηφικά πακέτα. Ο ΛΑΓΗΕ θα λειτουργεί την Ημερήσια Αγορά Ηλεκτρισμού και ως το Δεκέμβριο του 2014 θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό μοντέλο αγοράς.

Δημιουργείται η «ΑΔΔΗΕ», η 100% θυγατρική της ΔΕΗ για τον έλεγχο και τη λειτουργία του δικτύου διανομής, με την κυριότητα των παγίων, όμως, να παραμένει στη ΔΕΗ.

Δημιουργείται εποπτικό όργανο του ΑΔΕΣΜΗΕ για τις αποφάσεις που σχετίζονται με την αξία των παγίων, με επτά μέλη, εκ των οποίων τα τρία τουλάχιστον δεν πρέπει να έχουν επαγγελματική σχέση με τη ΔΕΗ. Το όργανο αυτό ορίζει Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο οποίος σε αντίθεση με το εποπτικό όργανο, θα ασχολείται και με την καθημερινή δραστηριότητα του ΑΔΕΣΜΗΕ και παράλληλα θα ορίζει το Δ.Σ. του ΑΔΕΣΜΗΕ, του οποίου η πλειοψηφία των μελών δεν πρέπει να έχει επαγγελματική σχέση με τη ΔΕΗ.

Δημιουργούνται Συμβουλευτικές Επιτροπές με συμμετοχή των χρηστών του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού τόσο για τον ΑΔΕΣΜΗΕ όσο και στο ΛΑΓΗΕ.

Στον τομέα του φυσικού αερίου οι αλλαγές είναι περιορισμένες, καθώς είχε ήδη θεσμοθετηθεί ο νομικός διαχωρισμός ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ. Δημιουργούνται, όμως, εποπτικοί φορείς του ΔΕΣΦΑ ανάλογοι με αυτούς στην αγορά ηλεκτρισμού, ενώ ενσωματώνεται το άρθρο 9 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό ανάμεσα στις εταιρείες παραγωγής και εμπορίας φυσικού αερίου καθώς και τις εταιρείες που διαχειρίζονται νέο, μετά τις 3/9/2009, σύστημα μεταφοράς αερίου.

Αρμοδιότητες ΡΑΕ
Διευρυμένες αρμοδιότητες αποκτά η ΡΑΕ κατ' επιταγή του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα προχωρεί σε διοικητικές πράξεις και μέτρα για τη ρύθμιση όλων των ενεργειακών αγορών, με μόνη ουσιαστική εξαίρεση τη χάραξη της γενικής πολιτικής της χώρας στην Ενέργεια, που παραμένει στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Τέλος, θεσπίζονται σειρά διατάξεων για την προστασία των καταναλωτών, σε εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας όπως π.χ. διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ρεύματος ακόμα και περίπτωση πτώχευσης του προμηθευτή, θέσπιση του προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας, υποχρέωση όλων των προμηθευτών ηλεκτρισμού στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κ.λπ.

hmerisia.gr