Το ποσό των 5.760.794 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών σε τέσσερις δήμους, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και «για όσο χρονικό διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτών», όπως σημειώνεται στην απόφαση του υπουργού Αντώνη Μανιτάκη.

Το παραπάνω ποσό κατανέμεται στους δήμους Γρεβενών, Παλλήνης, Ρεθύμνης και Ρόδου.