Σε εργαστήριο – συμμετοχική διαβούλευση με θέμα: «Σχεδιασμός για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων»
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MedStrategy: “Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου” προσκαλεί ο δήμοσ Αρχανών Αστερουσίων.
 
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 στην αίθουσα Δ.Σ. στα Πεζά,
με ώρα έναρξης εργασιών 10:00 π.μ.


Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MedStrategy: “Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου” είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα MED 2007-2013 και αφορά στην και η κατεύθυνση της τοπικής διακυβέρνησης των Μεσογειακών αγροτικών περιοχών προς την αειφορεία μέσω ενός καινοτόμου μοντέλου σχεδιασμού.

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση σχεδίων μελετών από Εμπειρογνώμονες του Έργου ΜedStrategy: “Ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών της Μεσογείου”

- Σχεδιασμός Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης σε Αγροτική «Κοινότητα» του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων
- Δημιουργία Εδαφολογικού Χάρτη Υποστήριξης Λήψης Απόφασης Διαχείρισης Αγρού

- Έρευνα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

- Ενεργειακή αξιοποίηση Βιομάζας στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων