Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου, στις 9 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διατάξεως:

Απόλογισμός 2011
Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού 2012
Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
Σχέσεις με ασφαλιστικά Ταμεία
Ο.Π.Α.Δ (καθυστέρηση πληρωμών)
Πλήρωση κεκνών Ιατρικών Θέσεων Νοσοκομείου - Εφημερίες Νοσοκομείου
Διάφορα τρέχοντα θέματα

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 4 Ιουλίου την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης