Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Τμήμα αδειών οδήγησης προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση - ανανέωση «Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων » στις 27-07-2012, ημέρα Παρασκευή στις 9 το πρωί.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δνσης Μεταφ. & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου, από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. 4685/02-02-2011 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, η ΣΕΚΟΟΜΕΕ Νικολάου Καλαϊτζάκη, και η ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου παρακαλούται να υποβάλλουν στην Δ/νση Μεταφ. & Επικοιν. της Π.Ε.. Ηρακλείου μέχρι τις 24-07-2012 αναλυτική κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης.