Σχέδιο για μια ρύθμιση μόνιμου χαρακτήρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εξήντα χαμηλές μηνιαίες δόσεις χωρίς πλαφόν στο ύψος των χρεών που μπορούν να ρυθμιστούν επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Η πρόταση αναμένεται να συζητηθεί με την τρόικα και θα υλοποιηθεί εφόσον ληφθεί η σχετική έγκριση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που προωθείται, η νέα ρύθμιση θα προβλέπει τα εξής:

1. Διακανονισμός της οφειλής σε 60 δόσεις για όλους αντί για 48 που ισχύει σήμερα (με επέκταση στις 60 βάσει αυστηρών προϋποθέσεων).

2. Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

3. Δεν θα υπάρχει κανένα πλαφόν στο ύψος των χρεών που μπορούν να μπουν σε διακανονισμό. Σήμερα μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τις 75.000 ευρώ εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

4. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με 1% προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης.

5. Η ένταξη στη ρύθμιση θα «παγώνει» τα όποια αναγκαστικά μέτρα είσπραξης έχουν αποφασιστεί, μετά τις δικαστικές αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα με την υπαγωγή στη ρύθμιση θα αναστέλλεται και η ποινική δίωξη του φορολογούμενου. Το μέτρο ισχύει για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.