Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η ενημερωτική εκδήλωση για τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος 4072/2012 στις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις σχέσεις μεσιτών & ιδιοκτητών ακινήτων.

Εκτενής αναφορά στο νέο θεσμικό περιβάλλον που αφορά στις προϋποθέσεις άσκησης της μεσιτικής δραστηριότητας, τις συμβάσεις μεσιτείας και τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τους μεσίτες έγινε από τον κ. Γιώργο Κουτσαγγέλη, δικηγόρο, τΣύμβουλο Υπουργού Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος και Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτήτων Ακινήτων Ν. Ηρακλείου, κ. Κώστας Αράπογλου αναφέρθηκε δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αγοραστών, πωλητών και μεσιτών, στη δυνατότητα τακτοποίησης εξ αδιαιρέτου ακινήτου σε αυθαίρετη οικοδομή, σε φορολογικά και νομικά προβλήματα, στο Κτηματολόγιο και τους κίνδυνους από τις λάθος καταχωρήσεις σε αυτό, στις μειώσεις μισθωμάτων και τη δυνατότητα έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίων σε δύο μήνες, καθώς και στο ενεργειακό πιστοποιητικό.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεσίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων στελέχη των Επιμελητηρίων της Κρήτης ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους ομιλητές για
διευκρινήσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Ά Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου .κ.Μηνάς Μελισσείδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η «Η κατάρρευση των αγοραπωλησιών ακινήτων τα τελευταία τρία χρόνια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το επάγγελμα της κτηματομεσιτείας κάνουν τον κλάδο έντονα ανταγωνιστικό και απαιτείται ένα σύγχρονο και οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας. 
Οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι εμπειρίες πρέπει να εμπλουτιστούν
με νέα εργαλεία δουλειάς επαγγελματίας μεσίτης σήμερα, θα πρέπει να είναι μεσίτης και
πολύπλευρος σύμβουλος. Και για να το κατορθώσει αυτό, θα πρέπει να έχει πολύπλευρες γνώσεις (νομικές, πολεοδομικές, οικονομικές,
φορολογικές,πρέπει να είναι καλός πωλητής, να προβάλλει και να προωθεί σωστά
την ακίνητη περιουσία και να είναι σωστός επιχειρηματίας» τόνισε ο
κ. Μελισσείδης.