Αυστηρές κυρώσεις για φορείς αυτοδιοίκησης που θα καθυστερούν σημαντικά στην καταχώριση των στοιχείων τους, προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος, που εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, σχετικά με τη μηνιαία υποχρεωτική καταχώριση των οικονομικών στοιχείων των δήμων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι κυρώσεις θα φτάνουν μέχρι και την παρακράτηση της μηνιαίας απόδοσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων ΚΑΠ ή θα επιβάλλεται πρόστιμο έως και 15% επί των ΚΑΠ, αναλόγως με τη συχνότητα και τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Κάθε δήμος υποχρεούται να ορίσει άμεσα έναν υπάλληλο που θα χειρίζεται τη βάση δεδομένων, ενώ ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης (ΝΠΔΔ) και ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας, θα επωμίζονται την ευθύνη αποστολής των στοιχείων. Επισημαίνεται ακόμη ότι οι εκτιμήσεις προς τα απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2010 πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 20η Φεβρουαρίου και τα τελικά απολογιστικά στοιχεία μέχρι την 30η Ιουλίου.

Όπως σημειώνεται εξάλλου στην εγκύκλιο, η αξιόπιστη και έγκαιρη ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων είναι υποχρεωτική και απολύτως αναγκαία προκειμένου η χώρα να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις της προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Ως εκ τούτου η ενεργοποίηση από τους δήμους της διαδικασίας ενημέρωσης της βάσης δεδομένων με τα οικονομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεών τους έχει εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα, εν όψει της εκπλήρωσης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην παροχή στατιστικών στοιχείων για τα οικονομικά των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προς την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τη Eurosta.

naftemporiki.gr