Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ανακοινώνεται ότι με πίστωση της Περιφέρειας Κρήτης εφαρμόζεται και φέτος σε όλο το Νομό Λασιθίου  το 
«Πρόγραμμα καταπολέμησης Κουνουπιών», το οποίο επιβλέπεται από την Υπηρεσία μας. 

Οι δημότες του κάθε Δήμου που ενδιαφέρονται, μπορούν να ενημερωθούν μέσα από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.crete.gov.gr.