Μειωμένα κατά περίπου 5% είναι τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (χωρίς να υπολογιστούν σε αυτά οι επιστροφές φόρων) για το α’ εξάμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011, την ίδια στιγμή που τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν πτώση 1,5%.

Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται μια απόκλιση 1,5 δισ. ευρώ στον στόχο που είχε τεθεί για τα προβλεπόμενα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (23 δισ. ευρώ), καθώς το ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε στα 21,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 330 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο για το 2011.

Με βάση τα παραπάνω, οι αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά στην είσπραξη των εσόδων ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αν υπολογιστεί και το «πάγωμα» των επιστροφών φόρου στους δικαιούχους.

 

zougla.gr