Οι εισπράξεις από τους φόρους στα ακίνητα και συγκεκριμένα από το ΕΤΑΚ του έτους 2009, η εισροή εσόδων από τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων αλλά κυρίως το «πάγωμα» στις επιστροφές φόρων «ωραιοποίησαν» ελαφρώς την εικόνα των καθαρών εσόδων του προϋπολογισμού τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τον περασμένο μήνα οι καθαρές εισπράξεις του Δημοσίου αυξήθηκαν περίπου κατά 1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2011.

Κατανάλωση
Ωστόσο, στο «κόκκινο» εξακολουθούν να βρίσκονται οι εισπράξεις από το ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης, στοιχείο που δείχνει ότι η βαθιά ύφεση έχει «χτυπήσει» για τα καλά το βασικό κορμό των φορολογικών εσόδων.

Παρά τη βελτίωση που υπήρξε τον Ιούνιο, σε επίπεδο εξαμήνου τα καθαρά έσοδα εμφάνισαν «μαύρη τρύπα» που αγγίζει τα 720 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον ετήσιο στόχο για αύξηση 2,6%.

Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες, τον Ιούνιο:
Σε περίπτωση εκδήλωσης άτυπης στάσης πληρωμών προς το Δημόσιο από τους φορολογουμένους η «μαύρη τρύπα» των εσόδων θα διογκωθεί και δεν αποκλείεται ο φετινός προϋπολογισμός να κλείσει με υστέρηση στο σ
Σε περίπτωση εκδήλωσης άτυπης στάσης πληρωμών προς το Δημόσιο από τους φορολογουμένους η «μαύρη τρύπα» των εσόδων θα διογκωθεί και δεν αποκλείεται ο φετινός προϋπολογισμός να κλείσει με υστέρηση στο σκέλος των εσόδων άνω του 1,5 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού εμφάνισαν αύξηση περίπου 1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 και ανήλθαν σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων παρουσίασαν και τον Ιούνιο μείωση κατά περίπου 0,5%.

Οι επιστροφές φόρων τον ίδιο μήνα μειώθηκαν κατά περίπου 10% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011 αφού επεστράφησαν σε επιχειρήσεις και φορολογούμενους περίπου 40 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με πέρυσι.

Πτώση περίπου 7% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας λόγω της ύφεσης και της μειωμένης κατανάλωσης.

Σημαντική μείωση κατά 30% ή περίπου 300 εκατ. ευρώ κατέγραψαν τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος κυρίως λόγω της μετάθεσης του χρόνου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

«Σωσίβιο» αποτελούν οι φόροι στα ακίνητα καθώς τον περασμένο μήνα εισπράχθηκαν περίπου 40 εκατ. ευρώ από το ΕΤΑΚ και την έκτακτη εισφορά στα ακίνητα του έτους 2009.

Θεαματική αύξηση κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ ή 100% εμφανίζει ο υπόλογος συμψηφισμού (κυρίως μη φορολογικά έσοδα). Ο υπόλογος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έσοδα από το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών των δημοσίων υπαλλήλων που πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και τα μερίσματα από συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στοίχημα

Η πορεία των εσόδων στους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την είσπραξη των φόρων που βεβαιώνονται με τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών δηλώσεων. Σε περίπτωση εκδήλωσης μιας άτυπης στάσης πληρωμών προς το Δημόσιο από τους φορολογούμενους τότε η «μαύρη τρύπα» των εσόδων θα διογκωθεί και δεν αποκλείεται ο φετινός προϋπολογισμός να κλείσει με υστέρηση στο σκέλος των εσόδων άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.

imerisia.gr