Στους 637.495 ανέρχονται σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι που πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και αντιστοιχούν στο 92% των 692.240 ενεργών απογεγραμμένων υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύντομα δε και το 8% των υπολοίπων μισθοδοτούμενων θα ενταχθεί εντός συστήματος.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο τα υφιστάμενα δεδομένα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών θα πρέπει να περιέλθουν σε νέο ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο θα αξιολογεί την πληρωμή των υπαλλήλων βάσει του ενιαίου μισθολογίου.

Σημειώνεται πως ήδη έχει ανατεθεί σε αναλογστική εταιρεία η εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου, η οποία θα επικεντρωθεί στις μισθολογικές ωριμάνσεις που ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών.

Εάν από την εκτίμηση που σύντομα θα βρεθεί στα χέρια της Κυβέρνησης αποκαλυφτεί οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής θα αναπροσαρμοσθούν πριν το τέλος του 2012.

Την ίδια στιγμή η νέα Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει και σε αναθεώρηση του νέου συστήματος προαγωγών για να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι κατά της αύξησης του μισθολογικού κόστους μέσω των προαγωγών.

 

in.gr