Ποτέ δε θα μάθει πατέρας, εάν τα δύο ανήλικα παιδιά του, που γεννήθηκαν με τεχνητή γονιμοποίηση είναι δικά του ή όχι, καθώς ο Άρειος Πάγος για καθαρά νομικά τυπικούς λόγους απέρριψε την αγωγή του με την οποία υποστήριζε ότι τα παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα τρίτου.

Ειδικότερα, παντρεμένο ζευγάρι συναίνεσε σε τεχνητή γονιμοποίηση με σπέρμα του νόμιμου συζύγου. Με την πάροδο όμως των ετών ο σύζυγος και πατέρας κατέθεσε αγωγή προσβολής της πατρότητας των δύο ανήλικων παιδιών του, υποστηρίζοντας ότι το σπέρμα που χρησιμοποιήθηκε στην τεχνητή γονιμοποίηση δεν ήταν το δικό του αλλά τρίτου, άγνωστου προσώπου σε αυτόν.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα για την άσκηση του δικαιώματος προσβολής της πατρότητας η προθεσμία είναι πενταετής από τη γέννηση των παιδιών. Κατόπιν αυτών οι αρεοπαγίτες απέρριψαν την αίτηση του πατέρα, καθώς παρήλθε άπρακτη η αποσβεστική προθεσμία, δηλαδή δεν κατατέθηκε η αγωγή προσβολής της πατρότητας μέσα στην πενταετία.

protothema.gr