Με επιστολή του στους καταστηματάρχες της παραλιακής ζώνης ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μίνως Αλεφαντινός την οποία συνυπογράφει ο δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, τους ενημερώνει για την απόφασή του να διαμορφώσει νέα, οικονομικότερη τιμολογιακή πολιτική για την μίσθωση των χώρων που θα ισχύσει για τρία χρόνια, την οποία τους αναλύει ανά περίπτωση και περιμένει την απάντησή τους.

Αναλυτικά, στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της διαβούλευσης που έγινε μεταξύ του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του Δήμου Ρεθύμνης και των εκπροσώπων του Συλλόγου σας για το θέμα των στεγάστρων και της παραχώρησης του δημόσιου χώρου που ανήκει κατά χρήση στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης, διατυπώνουμε την τελική μας πρόταση, αφού έχουμε συνεκτιμήσει τα παρακάτω στοιχεία:

α. Το νομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει 12 συνάδελφοί σας με την εκτελεστότητα των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί εις βάρος τους από την Κτηματική Υπηρεσία Ρεθύμνης.

β. Την ανάγκη αναβάθμισης της εικόνας της παραλίας μας, γεγονός πανθομολογούμενο από όλους τους φορείς αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας.

γ. Την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας αλλά και η τοπική μας οικονομία.

δ. Την διάθεσή μας να συμβάλλουμε στην απόλυτη συμμόρφωσή σας με την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με την αισθητική και λειτουργική εικόνα της παραλίας μας.

ε. Την εκφρασμένη από τον υπουργό Πολιτισμού πολιτική βούληση να υλοποιηθεί άμεσα η τελευταία απόφαση του Κ.Α.Σ., υπό το πρίσμα χρονοδιαγράμματος που να μην την αναιρεί.

Σας γνωρίζουμε, ότι μπορούμε να προτείνουμε στον υπουργό Πολιτισμού ως μόνο αρμόδιο να θεσμοθετήσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης του Κ.Α.Σ. τα παρακάτω:

α. Για τα εμπορικά καταστήματα, η απόφαση του Κ.Α.Σ. δεν προβλέπει να εξυπηρετούνται με στέγαστρα. Θεωρούμε όμως ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τη δυνατότητα να καλύπτονται οι επιτρεπόμενες χαμηλές προθήκες από ομπρέλες λευκού χρώματος. Οι δε υπάρχουσες κατασκευές θα απομακρυνθούν έως 15-4-2011 από συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης.

β. Τα στέγαστρα που έχουν κατασκευαστεί την τελευταία τριετία με άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, εφόσον οι χρήστες τους έχουν τηρήσει επακριβώς τα σχέδια της άδειας τους να έχουν περιθώριο συμμόρφωσης με τη νέα απόφαση του Κ.Α.Σ. μέχρι 31-12-2012.

Όσοι δε κατά την κρίση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχουν επουσιώδεις μεταβολές στα σχέδιά τους, οι οποίες δεν αλλοιώνουν το ύφος και το πνεύμα της παραπάνω έγκρισης, να υποχρεούνται να συμμορφωθούν μέχρι το τέλος του 2011.

γ. Οι έχοντες στέγαστρα, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση του Κ.Α.Σ. να μπορούν να τα διατηρήσουν αποψιλούμενα όμως από κάθε άλλη προσθήκη μέχρι το τέλος του 2011, οπότε και θα πρέπει να υπαχθούν σε μια από τις τρεις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει να συμμορφωθούν καθαιρώντας τα στέγαστρά τους, αφού πάρουν άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία, μέχρι 15-4-2011, χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να έχουν δηλώσει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο την επιλογή τους, σχετικά με τις τρεις επιτρεπόμενες λύσεις από την απόφαση του Κ.Α.Σ. Αυτή η πρόταση είναι η μόνη διέξοδος για τις δώδεκα υπό αποβολή επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται η σύγχυση των λύσεων, δηλαδή η ανάμειξη τεχνικών στοιχείων των δύο αποφάσεων του Κ.Α.Σ. κατά την μεταβατική περίοδο.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της πρότασής μας, σας γνωρίζουμε ότι, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης για την διευκόλυνση των επαγγελματιών στη συμμόρφωσή τους στην απόφαση του Κ.Α.Σ., επιδεικνύοντας την καλή του διάθεση προτίθεται να θεσπίσει για μια τριετία σταθερά τις ακόλουθες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο:

α. Για τα εμπορικά καταστήματα, το ποσόν των 30 € ανά τετρ/κό μέτρο, ως ετήσιο μίσθωμα, για όσο διάστημα παραμένουν ανοικτά, εφόσον έχουν απομακρύνει από τον παραχωρούμενο χώρο τις προστιθέμενες προθήκες, τις επιτρεπόμενες ομπρέλες κ.λπ.

β. Για την α’ λύση (ομπρέλες ), το ποσόν των 40 € ανά τετραγωνικό μέτρο ως ετήσιο μίσθωμα, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα εμπορικά καταστήματα.

γ. Για την β’ λύση (στέγαστρο με καραβόπανο ), το ποσόν των 50 € ανά τετραγωνικό μέτρο, ως ετήσιο μίσθωμα.

Για την κατηγορία αυτή, όπως και για την επόμενη είναι προφανές, ότι δεν προβλέπεται περικοπή του τιμήματος παραχώρησης του χώρου ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης, λόγω της μονιμότητας της κατασκευής.

δ. Για την γ’ λύση (στέγαστρο με PVC), σύμφωνα με τα σχέδια της απόφασης του Κ.Α.Σ. το ετήσιο μίσθωμα καθορίζεται στο ποσόν των 70 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Έχοντας την πεποίθηση, ότι με τα παραπάνω προτεινόμενα, έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια καλής πίστης και επιείκειας, παρακαλούμε πολύ εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής, να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας στις παραπάνω προτάσεις μας για να τις προωθήσουμε με σχετικό έγγραφό μας στον κύριο υπουργό, προκειμένου να υπογραφεί υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίζει τα παραπάνω στοιχεία.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι όλες οι παραπάνω προτάσεις θα ισχύσουν με την προϋπόθεση, ότι τα μέλη του Σωματείου σας θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τόσο με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όσο και με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης. Άλλωστε αυτή η προϋπόθεση είναι και θέση του Συλλόγου σας».

Σε αναμονή των απαντήσεών σας.

Στο θέμα όμως παρεμβαίνει με γραπτή της δήλωση και η βουλευτής Ρεθύμνου της Ν.Δ. Όλγα Κεφαλογιάννη, στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Στο κατώφλι της νέας τουριστικής περιόδου, διαπιστώνουμε, ότι η διένεξη για το ζήτημα της διαμόρφωσης του παραλιακού μετώπου της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου συνεχίζεται, με αποτέλεσμα η ατέρμονη συζήτηση να διαμορφώνει δυσμενές κλίμα.

Δεν είναι δυνατό, μέσα σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, να μην υπάρχει συναίνεση και δημιουργική διάθεση για το πώς θα λειτουργήσει ένα από τα σημαντικότερα σημεία προσέλκυσης επισκεπτών.

Απαιτείται βιώσιμη λύση που θα αναδεικνύει την ιστορικότητα της παραλίας της παλιάς πόλης και παράλληλα θα ενδυναμώνει την επιχειρηματικότητα στην περιοχή.

Καλούμε του εμπλεκόμενους να ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης στα σημεία των καιρών, να εφαρμόσουν την κείμενη νομοθεσία και να επιδείξουν τη δέουσα θετική διάθεση συνεννόησης, ώστε να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα που θα έχει προσθετικό χαρακτήρα στην τουριστική ανάπτυξη του Ρεθύμνου».