Λάθη σε 120.482 δηλώσεις εντόπισε το υπουργείο Οικονομικών κατά την εκκαθάριση των περυσινών δηλώσεων. Τα λάθη των φορολογουμένων εντοπίζονται κυρίως σε 14 κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών με οδηγίες του στις εφορίες όλης της χώρας ζητεί να ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι 14 κωδικοί, προκειμένου να εκκαθαρισθούν γρηγορότερα οι δηλώσεις των μισθωτών και συνταξιούχων που θα υποβληθούν το επόμενο διάστημα. Για την αποφυγή επανάληψης των παραπάνω λαθών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων στην ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2011, το υπουργείο Οικονομικών συνέταξε ειδικό οδηγό με τα συνηθέστερα λάθη τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

1. Σε δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων δεν διαγράφεται ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου. Σε 7.771 δηλώσεις του οικονομικού έτους 2010 δεν είχε διαγραφεί ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου στις περιπτώσεις υποβολής χωριστών δηλώσεων λόγω διάστασης των συζύγων.

2. Οι έγγαμοι «ξεχνούν» να συμπληρώσουν το τετραγωνίδιο με την ένδειξη ΑΦΜ συζύγου.

3. Σε 9.428 δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι ενώ συμπληρώνονται τα στοιχεία εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή, αντικλήτου) στη δήλωση ωστόσο δεν έχει καταχωρισθεί αντίστοιχη σχέση στο Μητρώο της ΔΟΥ. Το λάθος αυτό παρατηρήθηκε σε 9.428 δηλώσεις του 2010.

4. Ενώ υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε ωστόσο, στο μητρώο της εφορίας δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου. Το λάθος αυτό έκαναν 6.263 φορολογούμενοι.

5. Δεν συμπληρώθηκε σε 6.409 δηλώσεις το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο από αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα, προκειμένου να διενεργηθεί ειδικός τρόπος φορολόγησης.

6. Εχουν συμπληρωθεί καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, χωρίς να έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα. Το λάθος αυτό έκαναν 5.462 φορολογούμενοι.

7. Ενώ δηλώνονται από τους φορολογούμενους δαπάνες για επισκευή και συντήρηση ακινήτων, ωστόσο δεν δηλώνεται εισόδημα από ακίνητα. Οι «ξεχασιάρησες» ανέρχονται σε 4.556.

8. Δεν συμπληρώνεται η επιφάνεια των κύριων χώρων της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών, ενώ αναγράφονται τα λοιπά στοιχεία (ποσοστό συνιδιοκτησίας, μήνες). Το λάθος αυτό εμφάνισαν 10.087 δηλώσεις του 2010.

9. Αν κατά τη διάρκεια του έτους 2010 καταβλήθηκαν τόκοι για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για την αγορά μη καταναλωτικών αγαθών, το ποσό αυτών των τόκων πρέπει να γραφεί στην περίπτωση στους κωδικούς 727-728.

Στο ποσό των τόκων αυτών, πρέπει να προστεθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι με το χρεολύσιο που καταβλήθηκαν, μέσα στο έτος 2010, για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

10. Στους κωδικούς 727-728, πρέπει να γραφούν και οι τόκοι υπερημερίας που τυχόν καταβλήθηκαν για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών κατά το έτος 2010.

11. Ενώ συμπληρώθηκαν τόκοι στεγαστικού δανείου, ωστόσο, δεν συμπληρώθηκαν οι κωδικοί με τα συνολικά ποσά των δανείων. Το λάθος εντοπίστηκε σε 17.879 δηλώσεις.

12. Δεν υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Η διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5% και το λάθος αυτό εντοπίστηκε σε 25.544 δηλώσεις.

13. Οι παρακρατηθέντες και προκαταβληθέντες φόροι από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα ήταν μεγαλύτεροι από το 20% των εισοδημάτων.

14. Σε 25.296 δηλώσεις η συμπλήρωση του αριθμού καταχώρισης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες είχε ως αποτέλεσμα να μη συμφωνεί η τιμή του αριθμού καταχώρισης από το σύστημα TAXIS, με αυτή που πληκτρολογήθηκε.

kathιmerini.gr