Η υπογραφή του Ανώτατου πολιτειακού άρχοντα της Χώρας, απομένει για να οριστικοποιηθεί και τυπικά πλέον η ίδρυση και λειτουργία του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

Το αντίστοιχο δε σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος έχει ήδη εγκριθεί από την αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με αυτό, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Εφετείου έχει τοποθετηθεί να είναι η 16η Σεπτεμβρίου αυτού του έτους ενώ όπως ορίζεται στο Διάταγμα

Οι υποθέσεις των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης και λειτουργίας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, εκκρεμούν ενώπιον του Εφετείου Κρήτης και για τις οποίες δεν έχει οριστεί δικάσιμος, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης, αποστέλλονται στο Εφετείο αυτό και εκδικάζονται σε αυτό.