Την έναρξη της διαβούλευσης για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου ότι αποφάσισε να ζητήσει τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τα μέτρα που προτάθηκαν από την Ελλάδα σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Tα μέτρα αυτά προτάθηκαν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση της 5ης Μαρτίου 2008, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού (άρθρα 102 και 106 της Συνθήκης), διατηρώντας τα δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα πρότεινε να χορηγηθεί πρόσβαση στο 40% της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις έως τις 11 Φεβρουαρίου.

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της Επιτροπής, ο αρμόδιος επίτροπος για τον Ανταγωνισμό και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Χοακίν Αλμούνια δήλωσε τα εξής:

«Η υπόθεση αυτή αποσκοπεί στη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ της ΔΕΗ και των ανταγωνιστών της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για ζήτημα ουσιώδους σημασίας που θα επιτρέψει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο φάσμα επιλογών όσον αφορά τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και να αυξηθεί η ασφάλεια εφοδιασμού για τους καταναλωτές. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαρτίου 2008 Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, παρέχοντας στη ΔΕΗ προνομιακή πρόσβαση σε λιγνίτη που είναι η φθηνότερη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.

Αυτή η προνομιακή πρόσβαση, σύμφωνα με την Επιτροπή, δημιούργησε ανισότητα όσον αφορά τις ευκαιρίες μεταξύ των οικονομικών φορέων και επέτρεψε στη ΔΕΗ να διατηρήσει ή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον αποκλεισμό ή την παρεμπόδιση της εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα έρχεται και σε αντίθεση με τους κανόνες περί ανταγωνισμού που έχουν τεθεί από τη Συνθήκη της Ρώμης.

in.gr