Συνεχίζεται αύριο Τρίτη 24 Ιουλίου  η διακοπείσα συνεδρίαση της 17ης Ιουλίου  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Θέματα που θα συζητηθούν :

1) Ανάπτυξη του Τουρισμού με πρωτοβουλία των Δήμων

2) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΕΣ. – ΕΝ.Π.Ε. – ΚΕΔΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποστήριξης εφαρμογής του «Καλλικράτη»

3) Δημιουργία Help – Desk υποστήριξης των Δήμων για έργα ΕΣΠΑ με πρώτη φάση το έργο προστασίας περιβάλλοντος.

4) Ανάληψη πρωτοβουλίας για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5) Ενημέρωση για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

6) Ορισμός Εκπροσώπων

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ θα παραβρεθεί ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της Ένωσης Δήμων κ. Γιάννης Κουράκης.