Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα στα Γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης συνάντηση μεταξύ του Πρόεδρου της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κ. Πέτρου Ινιωτάκη και της πενταμελούς Ομάδας Εργασίας του Τμήματος, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, όπου έγινε η παράδοση του διαχειριστικού σχεδίου (β΄φάση / τελική) του φακέλου για την ένταξη της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ με απόφαση της Δ.Ε. του Τμήματος παρέλαβε στις 12/7/2012 το τεύχος του δεύτερου μέρους του φακέλου που απαιτείται (διαχειριστικό σχέδιο) και εκπονήθηκε σύμφωνα με τις επιχειρησιακές οδηγίες της UNESCO από την πενταμελή ομάδα εργασίας του τμήματος.

Το δεύτερο αυτό μέρος ολοκληρώνει τον απαιτούμενο φάκελο, που συντάχτηκε σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΑΚ και της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, με αντικείμενο την προώθηση του αιτήματος για την ένταξη της οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας στην Ελληνική «tentative list» και την εγγραφή της στη συνέχεια, στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μετά την ολοκλήρωσή του, το διαχειριστικό σχέδιο της Σπιναλόγκας θα πρέπει να επικυρωθεί άμεσα από τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα (περιφερειακό και δημοτικό συμβούλιο) και να διαβιβασθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η επεξεργασία των ζητημάτων και οι αναλυτικές προτάσεις που περιέχονται στο τεύχος, διαθέτουν εκτός από την απαιτούμενη επιστημονική επεξεργασία και τεκμηρίωση και ένα βάθος στοχεύσεων που πρέπει να ενταχθούν στον τοπικό επιχειρησιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Είναι αυτονόητο πως η επιτυχία αυτού του σχεδίου απαιτεί περαιτέρω από πλευράς Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αγίου Νικολάου, εκτός από την αποδοχή των προτάσεών του και άμεση κινητοποίηση για την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και την ένταξή τους στον τοπικό προγραμματισμό με ολοκληρωμένα και κοστολογημένα έργα και ρητές προβλέψεις φορέων υλοποίησης και πηγών χρηματοδοτικών πόρων.

Παράλληλα απαιτείται η διαμόρφωση μιας θετικής συνείδησης και στάσης από τους πολίτες, τους φορείς και τις εμπλεκόμενες δημόσιες Υπηρεσίες για όλα τα μελλοντικά ζητήματα του χώρου μετά την ένταξή του στον κατάλογο. Η εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου για το μνημείο της Σπιναλόγκας, αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και συζήτησης των περιφερειακών και των τοπικών θεσμών και της ανθρώπινης κοινότητας της περιοχής της Σπιναλόγκας και τώρα πρέπει να στηριχθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για το λόγο αυτό, αποστέλλεται τόσο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όσο και στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, και ζητείται η συνδρομή τους στο θέμα.

Το ΤΕΕ/ΤΑΚ θεωρεί ότι το περιεχόμενο του διαχειριστικού σχεδίου που εκπόνησε η Ο.Ε. του ΤΕΕ-ΤΑΚ, εκφράζει συνολικά τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Αγίου Νικολάου και της τοπικής ανθρώπινης κοινότητας και αποτελεί την ισχυρή βάση για την ανάδειξη και την προστασία της Σπιναλόγκας και της περιοχής της με την προσπάθεια ένταξής της στον κατάλογο της UNESCO. Παράλληλα αντιπροσωπεύει και μια πολύτιμη αφετηρία για την περιφερειακή συγκρότηση ενός μελλοντικού δικτύου μνημείων UNESCO στο επίπεδο της Περιφέρειας Κρήτης.-