Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας προέκυψαν από ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ στο διάστημα 6 Ιουλίου 2012 μέχρι 23 Ιουλίου 2012.

Μέσα σε 17 ημέρες το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε 1.410 ελέγχους από τους οποίους βρέθηκαν συνολικά 805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 22.435 παραβάσεις.

Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,1%, δηλαδή φορολογική παράβαση είχε διαπραχτεί σε 1 στους 2 ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ.

Σημειώνεται πως το Σώμα για τη θερινή περίοδο του 2012 έχει προγραμματίσει και διενεργεί στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση εκτός των προαναφερόμενων και σε άλλες περιοχές.

in.gr