Το Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων - ΤΕΔΚ-  Ν. Χανίων στην 3η Συνεδρίαση της στις 9 Μαρτίου 2011 αποφάσισε με ομόφωνο ψήφισμά του να απαιτήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό προσωπικά, να πάρουν όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες αποφάσεις, ώστε να φροντίσουν για την άμεση, άρτια και ολοκληρωμένη επαναλειτουργία της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Γ .Ν. Νοσοκομείο Χανίων με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε ειδικευμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να σταματήσει η επικίνδυνη για τα ασθενή νεογνά της Δυτικής Κρήτης μεταφορά τους στο Ηράκλειο, στην Αθήνα ή όπου αλλού.

Είναι τεράστια η ευθύνη των αρμοδίων για τη σημερινή κατάσταση της μονάδας και φανερώνει την γενικότερη αδιαφορία, ανευθυνότητα και πάνω απ΄ όλα την απροκάλυπτη απαξίωση στις νέες ζωές, την μητέρα και την οικογένεια, γενικότερα.

Διαμαρτυρόμαστε για τις συνθήκες που οδήγησαν στο κλείσιμο της μονάδας εντατικής νοσηλείας του Νοσοκομείου Χανίων, με βασικότερη την υποστελέχωσή της και που ξαναγυρίζει τη νοσηλεία των νεογνών στην περιοχή μας πολλά χρόνια πίσω.

Απαιτούμε συγκεκριμένη δέσμευση για την άμεση και διαρκή λειτουργία μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών στο Γ.Ν.Ν.Χανίων που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες στη Δυτική Κρήτη, ώστε κανένα νεογνό να μην κινδυνεύει απ’ την έκθεση στην επικίνδυνη μεταφορά του εκτός Χανίων αλλά και καμιά οικογένεια να μην υποφέρει από το άγχος, την αγωνία και την ταλαιπωρία που είναι επακόλουθα της αναγκαστικής μετακίνησής της σε περιοχή μακριά από την κατοικία της.