Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης υπέγραψε προγραμματική συμφωνία συνεργασίας στο Πρόγραμμα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθηση ( ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου (Ι.ΝΕ,ΔΙ,ΒΙ.Μ) .

Με την υπογραφή του συμφώνου, οι δυο πλευρές δεσμεύονται ότι στο Δήμο θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων .

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο Δήμο και στις 4 Δημοτικές Ενότητες του θα σχετίζονται με δράσεις για την επιμόρφωση στην προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τις σχολές γονέων.

Επίσης σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., «θα ανιχνευτούν εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης.»

Ο Δήμαρχος με την υπογραφή αυτής της σύμβαση εξέφρασε την άποψη ότι η Δια βίου μάθηση σήμερα αποτελεί μοχλό συνεχούς επιμόρφωσης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων εξασφαλίζοντας στους συνδημότες μας με νέα εφόδια που θα τους χρησιμεύσουν στην επαγγελματική τους ζωή αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο(Σχολές γονέων).

Συνεπώς η ίδρυση Κέντρων.Δ.Β.Μάθησης στο Καλλικρατικό μας Δήμο αξιολογείται με θετικό πρόσημο και ελπίζουμε με το ίδιο θετικό τρόπο να αξιολογηθεί και από τους συνδημότες μας