Κατά τα χτεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης εγκρίθηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση επαρχιακής οδού «Ρεθύμνου – Αγία Γαλήνη», τμήμα Αρμένοι – Παλέ.

Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την προκήρυξη μελέτης προϋπολογισμού περίπου 300.000 Ευρώ για την προστασία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από βραχο-πτώσεις στο Φαράγγι Κουρταλιώτη και την περιοχή πριν τις Μέλαμπες.

Σκοπός της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των καταπτώσεων και η κατά το δυνατόν ελαχι-στοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων από πτώσεις βράχων σε σημεία του επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας με τη διαστασιολόγηση μέτρων ανάσχεσης βραχοπτώσεων (φράκτες ανάσχεσης, αγκύρια, πλέγματα προστασίας, τοίχοι ποδός)