Να συμπεριληφθεί και το Ηράκλειο στις πόλεις, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδότησης εισιτηρίων για ανέργους ζητάει ο δήμαρχος Ηρακλείου, Γιάννης Κουράκης με επιστολή του προς την Υπουργό Εργασίας, Λούκα Κατσέλη.

Η επιστολή παρατίθεται αυτούσια

Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προτίθεται να καθιερώσει εισιτήριο για ανέργους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μειωμένο κατά 50 %.

Το σχετικό πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και σε πρώτη φάση αφορά 126.000 ανέργους, επιδοτούμενους από τον ΟΑΕΔ (100.000 στην Αθήνα, και 26.000 στη Θεσσαλονίκη).

Το μειωμένο εισιτήριο, όπως ανακοινώθηκε θα επιδοτηθεί από Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα και άρα μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη τη Χώρα.

Θεωρούμε εξαιρετικά θετικό το μέτρο αφού αναφέρεται σε ανέργους με οικογενειακό μάλιστα εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 20.000 € όπως ελέχθη. Αδυνατούμε όμως ν’ αντιληφθούμε γιατί το μέτρο περιορίζεται μόνο στους Δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι άλλοι μεγάλοι Δήμοι της Χώρας π.χ. το Ηράκλειο, η Πάτρα, η Λάρισα κ.α. που υπερβαίνουν σε πληθυσμό τις 200.000 κατοίκους, δεν έχουν άνεργους με εισόδημα κάτω των 20.000€;

Εκτός αν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ως πρωτεύουσα και συμπρωτεύουσα, έχουν θεμελιώσει και το δικαίωμα της ξεχωριστής μεταχείρισης έναντι όλων των άλλων πόλεων. Εντύπωση που ενισχύεται και από άλλα μέτρα που επικεντρώνονται μόνο σ’ αυτές τις πόλεις.

Το θέμα κυρία Υπουργέ, μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται έλασσον. Όμως δεν είναι. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το αν οι κάτοικοι μιας περιοχής θα τύχουν μιας μικρής η ελάχιστης οικονομική βοήθειας από τη πολιτεία. Θεωρούμε ότι έχει πολιτική διάσταση και συνδέεται ευθέως με τη λειτουργία της Δημοκρατίας και των θεσμών στον τόπο μας.

Διότι οι πόλεις συγκροτούνται από πολίτες και σύμφωνα με τη Συνταγματική Επιταγή οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα σ’ όποιο τμήμα της ελληνικής επικράτειας και αν διαβούν.

Δεν έχει συνεπώς το δικαίωμα ο κοινός Νομοθέτης να τους διαχωρίζει και να τους κατατάσσει σε προνομιούχους και μη. Γιατί οι πατρίκιοι και οι πληβείοι, μπορεί να είχαν θέση στην Αρχαία Ρώμη, όχι όμως σε μια σύγχρονη Δημοκρατία. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να επανεξετάσετε το μέτρο της επιδότησης του εισιτηρίου και να συμπεριλάβετε σ’ αυτό, όχι βεβαίως μόνο την πόλη μας, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις που οι κάτοικοι τους λόγω πληθυσμού και μεγέθους είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ευρεία χρήση των Μέσων Μεταφοράς.

Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι μόνο δίκαιο και ηθικό, αλλά θα αποδείξει και πόσο άδικο έχουν εκείνοι που επιμένουν ότι στη Χώρα μας είναι όλοι ίσοι, αλλά μερικοί «είναι πιο…ίσοι απ’ τους υπόλοιπους».