Η Κρήτη, τον περασμένο μήνα δηλαδή τον Ιούλιο 2012, δοκιμάσθηκε από μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, από τις οποίες προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις και λοιπές δομές. Μόνον τον μήνα αυτόν περισσότερα από 35.000 στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων παραδόθηκαν στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαικό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών της Ευρωπαικής Ένωσης, το γνωστό (E.F.F.I.S), μόνον από τις πέντε (5) μεγαλύτερες πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο στην Περιφέρεια της Κρήτης κάηκαν συνολικά 35.990 στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων και οι μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις, δηλαδή πάνω από 900 - 1.000 στρέμματα, καταγράφηκαν από τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες πυρκαγιές στις ακόλουθες περιοχές και Νομούς :

• Την 18/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου του Ν. Χανίων καταστράφηκαν 2.010 στρέμματα, εκ των οποίων το 13,5% ήταν βλάστηση σκληροφύλλων, 51% άλλες φυτικές εκτάσεις και 35,5% αγροτικές περιοχές.

• Την 22/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου του Ν. Ρεθύμνου καταστράφηκαν 1.000 στρέμματα, εκ των οποίων το 76,53% ήταν βλάστηση σκληροφύλλων και το 23,47% αγροτικές εκτάσεις.

• Την 28/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Αγ. Βασιλείου του Ν. Ρεθύμνου καταστράφηκαν 9.130 στρέμματα, εκ των οποίων το 9,12% ήταν βλάστηση σκληρόφυλλων, το 57% άλλες φυτικές περιοχές και το 33,88% αγροτικές εκτάσεις.

• Την 29/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας του Ν. Ηρακλείου καταστράφηκαν 960 στρέμματα, το 100% των οποίων ήταν διάφορες φυτικές εκτάσεις.

• Την 30/07/2012 από πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Βιάννου του Ν. Ηρακλείου καταστράφηκαν συνολικά 22.890 στρέμματα, εκ των οποίων το 19,22% ήταν βλάστηση σκληρόφυλλων, 48,62% διάφορες φυτικές εκτάσεις και 32,16% αγροτικές εκτάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί. ότι το έτος 2011, στην Κρήτη κάηκε από 547 πυρκαγιές, που συνολικά εκδηλώθηκαν, αγροτοδασική έκταση 29.387,5 στρεμμάτων, και από αυτά μόνον τον Ιούλιο κάηκε από 72 πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση 23.490,3 στρεμμάτων.

(Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού)