Πλήρης καθίζηση έχει υποστεί η αγορά κατοικίας στη χώρα μας καταγράφοντας πτώση μέχρι και 70%. Οσον αφορά τις τιμές των κατοικιών έχουν υποχωρήσει σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 50% ενώ μεσοσταθμικά η μείωση κυμαίνεται στο 25% με 30%.

Ωστόσο όπως επισημαίνει και σε πρόσφατη ανάλυση της η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank μπορεί ο κλάδος των ακινήτων να καραγράφει την μεγαλύτερη πτώση αλλά αναμένεται να είναι και ο πρώτος θα επανέλθει σε ανοδική τροχιά πριν από την υπόλοιπη οικονομία εφόσον η Ελλάδα ξεφύγει από το σημερινό υφεσιακό φαύλο κύκλο.

Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν πως η αγορά ακινήτων υπήρξε ένα από τα πρώτα θύματα της ελληνικής κρίσης, της πτώσης των εισοδημάτων, της ανεργίας και των υψηλότερων επιτοκίων. Από το 2008 οι τιμές υποχωρούν συνεχώς, ενώ οι επενδύσεις και η απασχόληση έχουν υποχωρήσει σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα. Τελευταία, μάλιστα, η διαρκής πτώση των ενοικίων και η αύξηση της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία έχουν αποθαρρύνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για νέες κατασκευές.

Οσον αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων όπως προκύπτει και από πρόσφατη έρευνα της Πανελλήνιας Ομποσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθούν στα φορολογικά βάρη, όπως ο ΦΑΠ και το τέλος ακινήτων, για το 2012. Το ίδιο ποσοστό ιδιοκτητών αναφέρει ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν ούτε τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου, ενώ ήδη ένας στους έξι καθυστερεί τις πληρωμές των δόσεων. Επιπλέον, το 94% των ιδιοκτητών υπέστη μείωση εισοδημάτων την τελευταία διετία, είτε επειδή έμειναν κενά τα ακίνητα που μίσθωναν, είτε γιατί έκαναν μειώσεις ενοικίων οι οποίες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (άνω του 60%) κυμαίνονται μεταξύ 20 και 30%.

Ειδικότερα από την έρευνα προκύπτει:

- Το 50,8% των ιδιοκτητών δηλώνουν ότι «μάλλον ή σίγουρα» δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τους φόρους στα ακίνητα (ειδικό τέλος μέσω ΔΕΗ, ΦΑΠ, κλπ.). έναντι 45,9 % που εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.

- Το 16,5 % των ιδιοκτητών που έχουν δάνειο δηλώνουν ότι δεν εξοφλούν κανονικά και έγκαιρα τις δόσεις, ενώ οι μισοί (48,2 %), στην ερώτηση αν θα μπορούν στο μέλλον να καταβάλουν κανονικά τις δόσεις, απαντούν «όχι» και «μάλλον όχι».

- Σχεδόν το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων (94 %) έχουν υποστεί μείωση εισοδημάτων την τελευταία διετία. Ένας στους τέσσερις διαθέτει κατοικία που ήταν νοικιασμένη και ξενοικιάστηκε το συγκεκριμένο διάστημα. Το αντίστοιχο ποσοστό στα επαγγελματικά ακίνητα είναι 8,9 %.Τα εισοδήματα μειώθηκαν και από τις μειώσεις ενοικίων που γίνονται ύστερα από συμφωνία των ιδιοκτητών με τους ενοικιαστές.

Στα σπίτια οι μειώσεις ξεκινούν από 10 % (για το 29 % των περιπτώσεων), στο 63 % των περιπτώσεων το ποσοστό μείωσης ενοικίου κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 %, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που φθάνει και στο 50 %. Στα καταστήματα, αντίστοιχα, μειώσεις ενοικίων από 20 ως 30 % έγιναν στο 62 % των περιπτώσεων.


bankingnews.gr