Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας του Εργαστηρίου Ανάλυσης Ελαιολάδου και του Κινητού Εργαστηρίου Αναλύσεων στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, αναδεικνύει ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Ευτύχης Δαμιανάκης, με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη.

Ο κ. Δαμιανάκης χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα εργαστήρια ως «δύο πολύ σημαντικά εργαλεία για την ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής του κρητικού ελαιολάδου, τα οποία έχουν εγκριθεί και δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, εξαιτίας γραφειοκρατικών κωλυσιεργιών».

Ο Χανιώτης βουλευτής τονίζει ότι το συγκεκριμένο Ινστιτούτο είναι ο μοναδικός ερευνητικός φορέας για την ελιά και τα υποτροπικά φυτά στην Ελλάδα και έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για την πολυετή προσφορά του. Όπως σημειώνει, «η δημιουργία του Εργαστηρίου Ανάλυσης Ελαιολάδου εγκρίθηκε το 2006, ενώ το Κινητό Εργαστήριο Αναλύσεων έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα του “Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου”. Η λειτουργία των παραπάνω εργαστηρίων αναμένεται να έχει τεράστια οφέλη για τους παραγωγούς.

 Συγκεκριμένα, με το Εργαστήριο Ανάλυσης Ελαιολάδου θα μπορεί να τους παρασχεθεί πλήρης ποιοτική ανάλυση, αποδεκτή σε παγκόσμιο επίπεδο για το προϊόν τους και σχετική πιστοποίηση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της υπεραξίας για τον παραγωγό. Επιπλέον, το Κινητό Εργαστήριο Αναλύσεων θα προσφέρει στήριξη στον ελαιοπαραγωγό με επιτόπιες αναλύσεις.

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών, ο παραγωγός θα είναι σε θέση να γνωρίζει, σε εξατομικευμένη βάση, την ενδεδειγμένη χρήση του λιπάσματος, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του νερού κ.ο.κ. με άμεσα οφέλη για τον ίδιο και το περιβάλλον (εξοικονόμηση πόρων, μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κ.ά.)».
Ο κ. Δαμιανάκης υπογραμμίζει ακόμη ότι «το κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί εθνικό πλούτο με υψηλή ποιότητα, η οποία, ωστόσο, δεν μετατρέπεται σε ανάλογο οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς. Η καλλιέργεια της ελιάς στο νομό Χανίων, αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει καθοριστική θέση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου.

Δυστυχώς, όμως, τα προβλήματα που έχουν σωρευτεί στον τομέα της ελαιοκομίας της Κρήτης συνεχώς επιδεινώνονται, οδηγώντας τους ελαιοπαραγωγούς σε απόγνωση και σε μερική η ολική εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας». Και προσθέτει: «Με δεδομένο τον ισχυρό ανταγωνισμό από τις άλλες ελαιοπαραγωγούς χώρες, θεωρώ ότι αποτελεί χρέος της Πολιτείας να αναλάβει όλες τις ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθεί η ποιοτική υπεροχή του κρητικού ελαιολάδου».

Επίσης, ο κ. Δαμιανάκης αναφέρεται σε επιστολή που είχε αποστείλει ακριβώς πριν από ένα χρόνο (11 Μαρτίου 2010), στην προηγούμενη υπουργό Κατερίνα Μπατζελή, στην οποία χαρακτήριζε επιτακτική την ανάγκη στήριξης του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών.