Με απόφασή της (υπ’ αριθμόν 128/2012), η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που εξέτασε το ζήτημα της δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων κατηγορουμένων με εισαγγελικές διατάξεις, με αφορμή την περίπτωση -μεταξύ άλλων- των ιεροδούλων οροθετικών γυναικών, αποφάνθηκε, επικαλούμενη τη διάκριση των εξουσιών που απορρέουν από το Σύνταγμα, ότι δεν δύναται να ασκήσει ελεγκτικές αρμοδιότητες στην εισαγγελική διάταξη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, «το κατοχυρωμένο στο άρθρο 9Α του Συντάγματος δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων ερμηνεύεται πάντα σε συμφωνία με τις θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και ειδικότερα με την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών».

Ωστόσο, απαντώντας στο έγγραφο του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιάννη Ιωαννίδη, για το αν θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, η Αρχή απάντησε θετικά, προτείνοντας προσθήκη στη νομοθετική διάταξη, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:

α) να οριστεί ότι η οικεία εισαγγελική διάταξη πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένη και να εξειδικεύει τον σκοπό που επιβάλλει, στην συγκεκριμένη περίπτωση, την δημοσιοποίηση των στοιχείων που εξαντλητικά θα αναφέρει.

β) να οριστεί ότι η οικεία εισαγγελική διάταξη θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η δημοσιοποίηση, καθώς και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει, για να μην καταλείπονται περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στις Αρχές πού θα κληθούν να την εφαρμόσουν, και

γ) να θεσπισθεί δικαίωμα ασκήσεως από τον κατηγορούμενο, εντός πολύ σύντομης προθεσμίας, κατά της εισαγγελικής διάταξης, σε ανώτερο ιεραρχικά εισαγγελέα, που θα αποφαίνεται σε πολύ σύντομη, επίσης, προθεσμία, η άσκηση της οποίας θα έχει και ανασταλτικό αποτέλεσμα.