Στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του μηχανισμού έκτακτης παροχής ρευστότητας (ELA), στράφηκαν για χρηματοδότηση οι ελληνικές τράπεζες τον Ιούλιο καθώς η ΕΚΤ δεν δεχόταν εκείνη την περίοδο τα ομόλογά τους.

Η χρηματοδότηση από το μηχανισμό είχε αυξηθεί τον περασμένο μήνα κατά 44,37 δισ. ευρώ στα 106,31 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει το Reuters.

Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μειώθηκε τον Ιούλιο κατά 49,67 δισ. ευρώ στα 23,99 δισ. ευρώ.