Στα 303,527 δισ. ευρώ αυξήθηκε στο τέλος του πρώτου εφετινού εξαμήνου το χρέος της κεντρικής διοίκησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 280,292 δισ. ευρώ, δηλαδή μέσα σε τρεις μήνες αυξήθηκε κατά 23 δισ. ευρώ περίπου.

Διαπραγματεύσιμο (υπό μορφή ομολόγων) είναι το 45% του χρέους και μη διαπραγματεύσιμο το υπόλοιπο 45%. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 53,4% και 46,6% αντίστοιχα.

Σε σταθερό επιτόκιο είναι το 43,2% και σε κυμαινόμενο το 56,8%. Στο τέλος Μαρτίου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 47% και 53% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του νέου δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου το πρώτο εξάμηνο, το 76,7% είναι δάνεια από τον μηχανισμό στήριξης EFSF, το 19,9% έντοκα γραμμάτια και το 3,4% δάνεια από το ΔΝΤ.

Η χρονική διάρκεια (για τον νέο δανεισμό πάντα) είναι άνω των 5 ετών για το 69,6% και κάτω του 1 έτους για το 30,4%.

* Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA '95.


news247.gr