Συνεδριάζει την Τρίτη 21/8/2012 στις 17.00 και την Τετάρτη 22/8/2012 στις 17.00 στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Στην επιτροπή προεδρεύει ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 21/8/2012 θα συζητηθεί σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012». Με τις διατάξεις του ανωτέρου νομοσχεδίου τροποποιούνται, μεταβατικής ισχύος διατάξεις του Ν. 4055/2012, για τη δίκαιη δίκη και μετατίθεται για την 1η Μαρτίου η ισχύς ορισμένων διατάξεων του νόμου αυτού που αναφέρονται σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες των ειρηνοδικείων.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 22/8/2012 θα συζητηθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου “Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και εγκαταστάσεων κράτησης παράνομα διαμενόντων στην χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών” και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του ανωτέρου νομοσχεδίου κυρώνεται η από 20 Μαρτίου 2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και εγκαταστάσεων κράτησης παράνομα διαμενόντων στην χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών», που δημοσιεύτηκε στο υπ. αρίθμ. 61 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α) και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3907/2011 για τα Κέντρα και τις Μονάδες Πρώτης Υποδοχής και τις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης.

Το ίδιο σχέδιο νόμου ορίζει ότι το χρονικό διάστημα του ενός έτους, εντός του οποίου είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων για θέματα στέγασης, σίτισης, υγιεινής και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, παρεκτείνεται κατά ένα έτος από την έναρξη ισχύος του Νόμου. Ρυθμίζονται επίσης θέματα συνεργασίας με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, που προκύπτουν μετά την απόσπαση του Σώματος από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την ένταξή του στο νεοσύστατο Υπουργείο Ναυτιλίας.