Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά την τελευταία συνεδρίαση του, η διενέργεια ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, για τη μεταφορά των μαθητών που θα φοιτήσουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων για τη σχολική χρονιά 2012-13.

Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη μεταφοράς μαθητών, συνολικής δαπάνης 1.206.157,08 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% – η οποία θα πραγματοποιηθεί με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών – και η οποία συντάχθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής), μετά από την αξιολόγηση των στοιχείων των μεταφερόμενων μαθητών που προσκόμισαν οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων του Δήμου Χανίων.