Η Επιτροπή Παραλιών σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Χανίων θα πραγματοποιήσουν ειδική απολογιστική συνεδρίαση κατά την οποία θα βραβευθούν, σύμφωνα με τον κανονισμό παραλιών, οι επιχειρηματίες που τήρησαν όλους τους όρους του κανονισμού.

Καλούμε όλους τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα όρια του αιγιαλού και της παραλίας να καταθέσουν αίτηση βράβευσής τους έως 30-08-12.

Τις αιτήσεις θα ελέγξει ειδική επιτροπή σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς και θα αποφασιστεί με αντικειμενικά κριτήρια η αποδοχή ή όχι κάθε αιτήματος ξεχωριστά