Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αγίου Νικολάου, μετά από την εξαγγελία του Υπουργείου Οικονομικών να ιδιωτικοποιήσει Μαρίνες και Λιμάνια της χώρας, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα την 21/8/2012και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

1. Καταδικάζουμε έντονα την απόφαση να παραχωρηθεί ο Τουριστικός Λιμένας Αγίου Νικολάου (ΜΑΡΙΝΑ) σε ιδιώτες χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση και επαφή με τη Δημοτική Αρχή.

2. Δεν ελήφθη υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών η βιωσιμότητα και η αναγκαιότητα ύπαρξης της Επιχείρησης καθώς η ΜΑΡΙΝΑ αφενός μεν αποτελεί την καρδιά της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού Αγίου Νικολάου αφετέρου δε στηρίζει όλο το τουριστικό κλάδο και τις επιχειρήσεις επανεπενδύοντας ουσιαστικά τα όποια κέρδη προκύπτουν, με κανόνες δημοσίου συμφέροντος, προς όφελος του τουρισμού και της Τοπικής Κοινωνίας. Άλλωστε δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός το γεγονός ότι τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης είναι θετικά.

3. Η ΜΑΡΙΝΑ δεν μπορεί να παραχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό Δημόσιο Χώρο της πόλης του Αγίου Νικολάου και η αποκοπή αυτού του χώρου θα δημιουργήσει ανισορροπίες και μεγάλα προβλήματα καθώς λειτουργεί με κανόνες δημοσίου συμφέροντος, έχει χωροθετηθεί μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της.

4. Ανάλογες παρατηρήσεις ισχύουν και για ενδεχόμενη σκέψη παραχώρησης του Λιμένος Αγίου Νικολάου, ο οποίος επίσης αποτελεί τμήμα του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της πόλης.

5. Απαιτούμε ως εκ τούτου την ακύρωση και την ανάκληση οποιασδήποτε απόφασης για την παραχώρηση τόσο της ΜΑΡΙΝΑΣ όσο και του Λιμανιού Αγίου Νικολάου και θα υπερασπίσουμε με κάθε τρόπο τη Μαρίνα μας και το Λιμάνι μας.

6. Θα συμμετέχουμε ενεργά σε οποιοδήποτε αγώνα αποφασιστεί από την κοινωνία της πόλης μας εκφράζοντας την αντίθεσή μας στη λαίλαπα των ιδιωτικοποιήσεων που απλώνεται πάνω από τους Δήμους όλης της χώρας.

7. Προτείνουμε την διεξαγωγή δεσμευτικού δημοψηφίσματος μέσω του οποίου θα αποτυπωθεί το κοινό αίσθημα.